Regulamin

 

 

 

Właścicielem sklepu internetowego jest Media-Tel, mający swoją siedzibę przy ul.Szkolnej b/n w Nowej Dębie, dane teleadresowe znajdują się tutajNazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych. Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki (odnośniki nie prowadzące do żadnej strony)oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie zgłoś ten fakt do nas.

 

I. Składanie zamówień:
1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.stalnowadeba.pl/sklep, telefonicznie lub osobiście.
2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, zastrzegamy sobie prawo do niewysłania towaru.
3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

II. Realizacja zamówień:
1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
- w przypadku zamówień płatnych osobiście - z chwilą odbioru zamówionego towaru.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i od jego decyzji zależy czy zamówienie ma oczekiwać na skompletowanie, ma być wysłane niepełne bądź czy zamówienie ma być anulowane. 
3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:
- indywidualnie dokonując zmiany w .Statusie zamówienia. do którego ma dostęp tylko wtedy jeśli podczas składania zamówienia poda swój adres e-mail w formularzu zmówienia 
- informując Sklep telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia
4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu (w zależności od wyboru klienta) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Do każdego zamówienia może być wystawiana faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

III. Koszty przesyłki
1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju docelowego.
2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.

 
IV. Czas dostawy
1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 5 dni roboczych, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Przesyłki dostarcza Poczta Polska lub firma kurierska. Terminy uzależnione od rodzaju dostawy.

V. Płatności
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji. 
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 
- płatność w siedzibie firmy
- przelewem bankowym na konto.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Przesyłki poza granice kraju mogą być opłacane tylko po wcześniejszym przelaniu pieniędzy na konto.

VI. Reklamacje
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych .
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres: 
Media-Tel
ul. Szkolna b/n
39-460 Nowa Dęba 
3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Sklep zwróci pieniądze.
5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
6. Informujemy również, iż w związku z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.(Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.), Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania zamówionego towaru. VII. Postanowienia ogólne
1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.